دسته بندی : اطلاعیه ها

یکشنبه 12 شهریور 96

ثبت نام

ايرآپ يك فضا براي تمام افراد و زمينه ها فراهم ميكند. از ايده هاي ساده گرفته تا طرح هايي كه مدت ها روي آنها فكر شده است. از رده پاي ساده ي يك فكر كوچك، تا چرخيدن چرخ هاي عظيم صنعت، همه و همه به اينجا ، امروز و اين نقطه رسيده است... ساعت ها را از امروز دوباره تنظيم كنيد... به وقت ايرآپ... ثبت نام آغاز شد!

ايرآپ يك فضا براي تمام افراد و زمينه ها فراهم ميكند. از ايده هاي ساده گرفته تا طرح هايي كه مدت ها روي آنها فكر شده است.
از رده پاي ساده ي يك فكر كوچك، تا چرخيدن چرخ هاي عظيم صنعت، همه و همه به اينجا ، امروز و اين نقطه رسيده است...
ساعت ها را از امروز دوباره تنظيم كنيد...
به وقت ايرآپ...
ثبت نام آغاز شد!