اطلاعیه ها

تعداد مطالب : 3

مجموعه کارگاه های دومین دوره مجموعه کارگاه‌ها
دوشنبه 22 بهمن 97
مروری بر ٧ عصرانه علمی ایرآپ - پاییز 97
چهارشنبه 10 بهمن 97
عصرانه ها-عصرانه توربین عصرانه های علمی رویداد ایده پردازی ایرآپ/ عصرانه انواع توربین و کاربردها
سه شنبه 13 آذر 97


>