درباره ی ایرآپ
دانشکدی مهندسی هوافضا

دانشكده مهندسي هوافضادر سال ۱۳۶۶ در دانشگاه صنعتي اميركبير تاسيس گرديد و تا ( سال ۱۳۸۸) ۹۶۷ دانشجو درمقطع كارشناسي و۵۵۵ دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد و۸۵ دانشجو در مقطع دكترا پذيرفته است.

با توجه به كادر علمي ورزيده و نيز امكانات آزمايشگاهي، وزارت علوم، تحقيقاتي و فناوري براي نخستين بار در ايران مجوز تأسيس دوره كارشناسي ارشد آیروديناميك رابراي اين دانشكده صادر نموده كه اولين دوره پذيرش دانشجو در اين مقطع در سال ۱۳۷۱با ۵ دانشجو شروع و در سال تحصيلي بعد ظرفيت پذيرش به ۲۰ نفر افزايش يافته است.

دروس رشته مهندسي هوافضا در مقطع كارشناسي جمعاً شامل ۱۴۰ واحد است كه در ۵ گروه دروس عمومي، دروس پايه، دروس اصلي، دروس تخصصي و دروس كارگاهي، كارآموزي و پروژه ارائه مي‌گردد. در سطح دروس پايه و اصلي رشته مهندسي هوافضا داشته و شامل واحدهايي درزمينه‌هاي رياضيات عمومي و مهندسي، فيزيك، كامپيوتر، محاسبات عددي، معادلات ديفرانسيل، استاتيك ، ديناميك، مقاومت مصالح، نقشه كشي صنعتي، مكانيك سيالات،ترموديناميك كنترل اتوماتيك، ارتعاشات، انتقال حرارت، توربوماشين ها، طراحي اجزاء وآزمايشگاههاي مربوطه مي‌باشند.

واحدهاي تخصصي اين رشته شامل دروس آیروديناميك، دروس مكانيك پرواز، جلوبرنده ها، دروس طراحي هواپيما، سازه‌هاي هوايي، اصول راكتها،آیروالاستيسيته، مكانيك مدارهاي فضايي و كارگاههاي تخصصي بال و بدنه و سيستم هاي هواپيما است.


دانشکدی مهندسی هوافضا

دانشكده مهندسي هوافضادر سال ۱۳۶۶ در دانشگاه صنعتي اميركبير تاسيس گرديد و تا ( سال ۱۳۸۸) ۹۶۷ دانشجو درمقطع كارشناسي و۵۵۵ دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد و۸۵ دانشجو در مقطع دكترا پذيرفته است.

با توجه به كادر علمي ورزيده و نيز امكانات آزمايشگاهي، وزارت علوم، تحقيقاتي و فناوري براي نخستين بار در ايران مجوز تأسيس دوره كارشناسي ارشد آیروديناميك رابراي اين دانشكده صادر نموده كه اولين دوره پذيرش دانشجو در اين مقطع در سال ۱۳۷۱با ۵ دانشجو شروع و در سال تحصيلي بعد ظرفيت پذيرش به ۲۰ نفر افزايش يافته است.

دروس رشته مهندسي هوافضا در مقطع كارشناسي جمعاً شامل ۱۴۰ واحد است كه در ۵ گروه دروس عمومي، دروس پايه، دروس اصلي، دروس تخصصي و دروس كارگاهي، كارآموزي و پروژه ارائه مي‌گردد. در سطح دروس پايه و اصلي رشته مهندسي هوافضا داشته و شامل واحدهايي درزمينه‌هاي رياضيات عمومي و مهندسي، فيزيك، كامپيوتر، محاسبات عددي، معادلات ديفرانسيل، استاتيك ، ديناميك، مقاومت مصالح، نقشه كشي صنعتي، مكانيك سيالات،ترموديناميك كنترل اتوماتيك، ارتعاشات، انتقال حرارت، توربوماشين ها، طراحي اجزاء وآزمايشگاههاي مربوطه مي‌باشند.

واحدهاي تخصصي اين رشته شامل دروس آیروديناميك، دروس مكانيك پرواز، جلوبرنده ها، دروس طراحي هواپيما، سازه‌هاي هوايي، اصول راكتها،آیروالاستيسيته، مكانيك مدارهاي فضايي و كارگاههاي تخصصي بال و بدنه و سيستم هاي هواپيما است.


ايرآپ چيست ؟

ايرآپ يك رويداد متفاوت و در عين حال قابل لمس است. در واقع يك پل ارتباطي است بين صاحبان ايده و صنعت ، براي اجراي يك طرح استثنائي و رفع نیازهای روز کشور ...
فراهم كردن يك فضاي مناسب براي اعلام نیازها و  شنيده شدن ايده هاي نو به همراه كارگاه هاي توسعه كار  و ايجاد يك ارتباط مؤثر بين ايده و صنعت از جمله اتفاقاتي است كه در ايرآپ رخ ميدهد.
ايرآپ چيست ؟

ايرآپ يك رويداد متفاوت و در عين حال قابل لمس است. در واقع يك پل ارتباطي است بين صاحبان ايده و صنعت ، براي اجراي يك طرح استثنائي و رفع نیازهای روز کشور ...
فراهم كردن يك فضاي مناسب براي اعلام نیازها و  شنيده شدن ايده هاي نو به همراه كارگاه هاي توسعه كار  و ايجاد يك ارتباط مؤثر بين ايده و صنعت از جمله اتفاقاتي است كه در ايرآپ رخ ميدهد.
هدف ايرآپ

هدف ايرآپ يك جمله نيست ! هدف، يك برنامه دراز مدت براي ايران است ، براي صنعت کشورمان و براي آینده ای روشن تر...
این رویداد کمکی است به افراد، برای عملی شدن ایده های خلاقانه و جالبشان در حوزه های مربوط به صنعت هوافضا و نیازهای آن ☺️ و حرکت به سمتی است که محیط برای گسترش شرکت های خصوصی و فعالیت حداکثری در تمام حوزه های مرتبط با هوافضا فراهم شود.
رو به رو کردن ایده پرداز و سرمایه گذار، اولین گام ماست در عملی شدن یک طرح. از راه هاي جهش در صنعت، عملي شدن ايده هاي بي مانند است.
ايرآپ ،تلاشی برای عملي شدن ايده هاي بي مانند و جهش بسوی بیکران و رفع نیازها...
#ایرآپی_شویم


هدف ايرآپ

هدف ايرآپ يك جمله نيست ! هدف، يك برنامه دراز مدت براي ايران است ، براي صنعت کشورمان و براي آینده ای روشن تر...
این رویداد کمکی است به افراد، برای عملی شدن ایده های خلاقانه و جالبشان در حوزه های مربوط به صنعت هوافضا و نیازهای آن ☺️ و حرکت به سمتی است که محیط برای گسترش شرکت های خصوصی و فعالیت حداکثری در تمام حوزه های مرتبط با هوافضا فراهم شود.
رو به رو کردن ایده پرداز و سرمایه گذار، اولین گام ماست در عملی شدن یک طرح. از راه هاي جهش در صنعت، عملي شدن ايده هاي بي مانند است.
ايرآپ ،تلاشی برای عملي شدن ايده هاي بي مانند و جهش بسوی بیکران و رفع نیازها...
#ایرآپی_شویم


موضوعات ايرآپ

ايرآپ يك رويداد تك بعدي نيست و از همه ايده هاي كوچك و بزرگ در زمينه هاي مختلف حمايت ميكند.
از زمينه هاي بزرگي مثل فنی مهندسی و رفع نیازهای صنعت هوافضا در بخش های تعمیر و نگهداری، انواع توربین و کاربردها، سنجش از راه دور، ساخت مواد و بحث های کنترلی و مدیریتی و اقتصادي گرفته تا هنر  و حتي سرگرمي ...
براي يك صنعت رو به رشد ، از هر ایده ای که به ذهن خطور  ميكند ميتوان برای رفع نیازها و ساخت بازار کار استفاده کرد.


موضوعات ايرآپ

ايرآپ يك رويداد تك بعدي نيست و از همه ايده هاي كوچك و بزرگ در زمينه هاي مختلف حمايت ميكند.
از زمينه هاي بزرگي مثل فنی مهندسی و رفع نیازهای صنعت هوافضا در بخش های تعمیر و نگهداری، انواع توربین و کاربردها، سنجش از راه دور، ساخت مواد و بحث های کنترلی و مدیریتی و اقتصادي گرفته تا هنر  و حتي سرگرمي ...
براي يك صنعت رو به رشد ، از هر ایده ای که به ذهن خطور  ميكند ميتوان برای رفع نیازها و ساخت بازار کار استفاده کرد.


چرا ايرآپ؟!

.... جواب ساده است... براي ما، براي آينده و براي پيشرفتمان
ايرآپ يك رويداد متفاوت است
 صنعت گران و سرمايه گذاران را گرد هم مي آورد تا با حمايت از ايده هاي جوان و نوپا، دستي به سر و روي صنعت هوافضاي كشورمان بكشيم.
️علمي كه به عنوان لبه ي دانش به دنيا معرفي شده است، ممطمئنا هنوزجاي پيشرفت بسيار دارد.
 در عصر جديد، شايد بتوان يكي از ملاك هاي پيشرفت یک کشور را صنعت هوافضا دانست.
با وجود هزاران ذهن خلاق و ايده هاي نو، صنعت هوافضا تنها نياز به فضای مناسب برای طرح نیاز و يك ارتباط مؤثر بين ايده و سرمايه دارد.
اميد است كه ايرآپ گامي هرچند كوچك اما مؤثر باشد و شاهد پيشرفت و گسترش صنعت هوافضاي كشورمان باشيم.


چرا ايرآپ؟!

.... جواب ساده است... براي ما، براي آينده و براي پيشرفتمان
ايرآپ يك رويداد متفاوت است
 صنعت گران و سرمايه گذاران را گرد هم مي آورد تا با حمايت از ايده هاي جوان و نوپا، دستي به سر و روي صنعت هوافضاي كشورمان بكشيم.
️علمي كه به عنوان لبه ي دانش به دنيا معرفي شده است، ممطمئنا هنوزجاي پيشرفت بسيار دارد.
 در عصر جديد، شايد بتوان يكي از ملاك هاي پيشرفت یک کشور را صنعت هوافضا دانست.
با وجود هزاران ذهن خلاق و ايده هاي نو، صنعت هوافضا تنها نياز به فضای مناسب برای طرح نیاز و يك ارتباط مؤثر بين ايده و سرمايه دارد.
اميد است كه ايرآپ گامي هرچند كوچك اما مؤثر باشد و شاهد پيشرفت و گسترش صنعت هوافضاي كشورمان باشيم.خانواده ی ایرآپدکتر سبزه پرور دبیر
دبیر رویداد ایرآپ

دکتر سبزه پرور دبیر
دبیر رویداد ایرآپ

مریم السادات حسینی کادر اجرایی
سرپرست رویداد ایرآپ

علی بهرامی نجات کادر اجرایی
سرپرست تیم تبلیغات

امین امراللهی کادر اجرایی
سرپرست تیم رسانه

سعید حبیب زاده کادر اجرایی
سرپرست تیم علمی

محمد عمویی کادر اجرایی
سرپرست تیم ارتباط با صنعت

حامد رضایی کادر اجرایی
سرپرست تیم مالی

مریم السادات حسینی کادر اجرایی
سرپرست رویداد ایرآپ

علی بهرامی نجات کادر اجرایی
سرپرست تیم تبلیغات

امین امراللهی کادر اجرایی
سرپرست تیم رسانه

سعید حبیب زاده کادر اجرایی
سرپرست تیم علمی

محمد عمویی کادر اجرایی
سرپرست تیم ارتباط با صنعت

حامد رضایی کادر اجرایی
سرپرست تیم مالی

>